PERPETUUM BAŠTINE- Interpretacija odnosa Kaštelanskog polja i kulturne baštine

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Grad Kaštela (HRV)

Partneri u projektu:

HRV: Muzej grada Kaštela, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Turistička zajednica Grada Kaštela, Društvo Bijaći


Pripremom i provedbom Integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine Kaštelanskog zaljeva osigurala bi se prije svega njena očuvanost, istaknula povijesno-kulturološka vrijednost ključnih kulturnih dobara u koja bi se ulagalo, stvorila zanimljiva cjelina kojom bi se privukao veći broj posjetitelja i osiguralo otvaranje prijeko potrebnih novih radnih mjesta te time unaprijedila i kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Ulaganja bi se temeljila na fizičkoj obnovi nekoliko ključnih nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, a taj bi se temelj iskoristio za oživljavanje tradicionalnih i kulturnih djelatnosti i vrijednosti ovog područja, obuhvaćajući predmetne lokalitete u jedinstveni Integrirani turistički projekt kojim se Kaštela promiču kao destinacija za cjelogodišnji turizam baziran na kombinaciji kulturne baštine, prostorne raznolikosti i promociji zdravog življenja.

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

UKUPNI PRORAČUN:

  5.491.700,00 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 11.2016. do 10.2018.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj