REVIVAL - Revitalization and Reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Grad Forlì (Italija)

Partneri u projektu:

 

Grad Campobasso

Grad Cesenatico

Grad Pesaro  

Grad Rijeka

Grad Zadar

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Sveučilište u Zadru


U talijanskim i hrvatskih gradovima uključenima u projekt REVIVAL, postoje mnoga napuštena područja, zgrade (e.g. ljetni kampovi, škole, barake, vojne utvrde) i indrustrijski kompleksi i predstavljaju gotovo potpuno zaboravljeno nasljeđe, koje može biti ponovno otkriveno, revitalizirano i iskorišteno. Projektom REVIVAL će se transformirati izgubljena baština do stanja koje je prihvatljivo za daljni razvoj i koji će utjecati na održiviji i uravnoteženiji teritorijalni razvoj u kojem će  izgubljeno naslijeđe imati centralnu ulogu. Projektom će se skrenuti pažnja lokalnih i regionalnih zajednica te potencijalnih investitora na izgubljeno naslijeđe te će se pronaći kreativna i održiva rješenja za njihovu revitalizaciju. 

Svaki projektni partner će izraditi popis zapuštene baštine 900-ih godina 20. st. koja će biti dio digitalnog dokumentacijskog centra. Nakon toga izabrati će jednu od zapuštenih građevina u kojoj će se organizirati događanja kojima će se pokušati skrenuti pažnja javnosti na zapuštenu baštinu. Također, svaki projektni partner razvit će storytelling povezan s izabranom građevinom. Svaka građevina bit će dio jedinstvene turističke rute svih projektnih partnera.


JU RERA SD će projektom REVIVAL nastojati ponovni oživjeti Poljoprivrednu zadrugu Kaštela COOP i usko povezanu priču o Crljenku. U sklopu projekta je predviđena promocija Zadruge kroz promotivne aktivnosti te održavanje događaja u Zadruzi kojima će biti cilj privući pažnju kreativaca i lokalnih vlasti te privatnih poduzetnika u cilju ponovne valorizacije zadruge. Poseban naglasak stavlja se na razvijanje storytelling koncepta, odnosno price o Crljenku, koja će se koristiti za obogaćivanje turističke ponude

Također, Zadruga će na kraju projekta biti uvrštena u jedinstvenu turističku rutu koja će predstavljati dio zajedničke prekogranične turističke rute te će se na taj način nastojati iskoristiti turistički potencijal Zadruge te price o Crljenku. Sve izabrane građevine od svakog projektnog partnera bit će dio rute kojoj je cilj razvoj kulturnog turizma.


REVIVAL Newsletter no.1 

REVIVAL Newsletter no.2 

REVIVAL Newsletter no.3 

REVIVAL Newsletter no.4 

 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

UKUPNI PRORAČUN:

  1.825.035,00 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 01.2019. do 12.2021.

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/revival

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj