SPARTAK - Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost

Vodeći partner / Nositelj projekta:   JU RERA SD za koordinaciju i razvoj SDŽ

Partneri u projektu:

Hrvatska udruga poslodavaca, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split


Intenzitet potpore: 100% iz Europskog socijalnog fonda (ESF-a)

Splitsko-dalmatinska županija suočava se s brojnim strukturnim problemima koji su posebice složeni u segmentu tržišta rada. Primjerice, unatoč po apsolutnom broju rekordnim brojkama nezaposlenih, sve veći broj gospodarstvenika u našoj županiji suočava se s manjkom radne snage, a s druge strane sve veći broj radno sposobnih migrira u područja većih ili atraktivnijih mogućnosti rada i zapošljavanja. Velik dio ovih izazova posljedica je nedostatka učinkovite komunikacije, koordinacije i suradnje javnog, civilnog i privatnog sektora u rješavanju mnogobrojnih razvojnih pitanja društva i gospodarstva. Ovim projektom, kao i drugim komplementarnim nastojanjima projektnih partnera, pokrenuti će se dijalog o brojnim „bolnim točkama“ županijskog razvoja, ali ne s idejom da se ostane na dijalogu, već da se on preusmjeri u skup zajednički dogovorenih konkretnih, provedivih i održivih mjera, politika i rješenja (uključivo i novih razvojnih projekata i programa).

 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  PODUZETNIŠTVO I TRŽIŠTE RADA

UKUPNI PRORAČUN:

  1.496.021,00 Kn

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 03.2018. do 06.2019.

WEB STRANICA:

  projektspartak.rera.hr/

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj