One Stop Service Center

 

Splitsko-dalmatinska županija zajedno sa svojim provedbenim tijelom Javnom ustanovom RERA S.D. nositelj je certifikata „Croatian Investor Friendly Region“ dodijeljenog kroz Program certifikacije regija za ulaganje i projekta „Razvoj investicijskog okruženja“ čija je svrha bila stvaranje pozitivnog investicijskog okruženja i utjecaja na investicijsku klimu u hrvatskim županijama.

Kao produkt spomenutog projekta Javna ustanova RERA S.D. uspostavila je ONE –STOP-SERVICE-CENTER za investitore čija je svrha privlačenje stranih ulaganja i promocija Splitsko-dalmatinske županije kao poželjne investicijske destinacije, u širem smislu riječi. U užem smislu glavni cilj ONE-STOP-SERVICE-CENTRA je pružanje informacijsko/savjetodavne podrške investitorima o investicijskom okruženju, o poticajima za investitore, te o svim načinima podrške investicijama od strane državnih i lokalnih institucija, što podrazumijeva dovođenje mogućih investitora u Županiju i osiguravanje konkretne podrške na terenu od početka do završetka cjelokupne investicije.

Cilj svega navedenog je što efikasnija realizacija cjelokupnog ulaganja, uz što manje birokratske i administrativne barijere.

 

Kontakt osobe za investitore i informacije o privlačenju ulaganja:


Ime prezime: Ana Buličić Krespi

Adresa: Domovinskog rata 2

Tel: 021 400 028

Mob: 099 45 9999 4

Fax: 021 599 990

e-mail: ana.bulicic@rera.hr


Ime i prezime: Barbara Govorčin

Adresa: Domovinskog rata 2

Tel: 021 400 199

Mob: 099 45 9999 7

Fax: 021 599 990

e-mail: barbara.govorcin@rera.hr

 

OSSC

  • Promovira Splitsko-dalmatinsku županiju kao destinaciju za ulaganje
  • Pruža investitoru sve informacije na jednom mjestu
  • Surađuje sa svim relevantnim institucijama
  • Pomaže u pronalaženju lokacija spremnih za ulaganje
  • Osigurava konkretnu podršku investitoru na terenu
  • Pruža pomoć u rješavanju eventualnih administrativnih i ostalih prepreka

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!