Sadržaj ŽRS do 2020.

 

U rujnu 2015. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je nove Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14).

 

Sukladno navedenim smjernicama, sadržaj ŽRS je sljedeći:

 • Sažetak
 • Analiza stanja-sažetak
 • Rezultati provođenja prijašnjih strategija
 • Prepoznavanje razvojnih potreba i potencijala - swot analiza
 • Strateški okvir
 • Politika županije prema teritorijalnom i urbanom razvoju
 • Provedba
 • Praćenje i vrednovanje strategije
 • Županijsko partnerstvo
 • Horizontalna načela
 • Izvješće o provedenom prethodnom vrednovanju – sažetak
 • Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš –   sažetak

 

DODACI ŽRS-u:

DODATAK 1: Rezultati konzultacija s partnerskim vijećem za područje županije

DODATAK 2: Cjelovita analiza stanja

DODATAK 3: Izvještaj o prethodnom vrednovanju

DODATAK 4: Izvještaj o strateškoj ocjeni utjecaja na okoliš

 

U svrhu provedbe ŽRS-a, županija donosi Akcijski plan za provedbu ŽRS-a koji omogućuje cjelovit pregled zadaća potrebnih za provedbu ŽRS-a, njihove izvršitelje, financijska sredstva te rokove i pokazatelje izvršenja. Također, radi informiranja javnosti te podizanja svijesti o ulozi i značaju ŽRS-a za razvoj županije i JLS-a s područja županije, županija donosi Komunikacijsku strategiju.

# Dokument: Format: Veličina:
Nacrt županijske razvojne strategije do 2020 godine pdf 5.69 MB

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!