Županijsko partnersko vijeće

 

Županijsko partnersko vijeće predstavlja savjetodavno tijelo na razini jedinice područne (regionalne) samouprave koje se ustrojava radi savjetovanja u izradi, provedbi i praćenju planskih dokumenata jedinice područne (regionalne) samouprave, usuglašavanja različitih subjekata te njihovog sudjelovanja u planiranju razvoja na području jedinice (regionalne) samouprave. Administrativne i stručne poslove za potrebe ŽPV-a obavljat će JU RERA S.D.

 

Sastav ŽPV:

Članove ŽPV-a imenuje župan, s time da bi svako vijeće trebalo imati jednaku zastupljenost pojedinih predstavnika, te je uspostavljena sljedeća podjela:

Djelokrug rada/Institucija

Broj predstavnika

SD županija i Županijska skupština

2

JLS (Jedinice lokalne samouprave)

14

HUP (Hrvatska udruga poslodavaca)

1

HOK (Hrvatska obrtnička komora)

1

HGK (Hrvatska gospodarska komora)

1

Turistički sektor

1

Poljoprivredni sektor

1

Privatni sektor

3

Udruge

3

Udruga brodograđevni klaster

1

Sveučilište

1

Predstavnik mladih

1

HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

1

HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

1

Županijska uprava za ceste

1

Hrvatske šume

1

 Ministarstvo kulture

 1

Ukupan broj

35

 

Glavni zadaci ŽPV-a:

  • savjetovanje i davanje smjernica županijskoj razvojnoj agenciji tijekom izrade županijske razvojne strategije;
  • davanje mišljenja županu o učinkovitosti i kvaliteti županijske razvojne strategije, akcijskog plana (AP) i drugih županijskih planskih dokumenata i prema potrebi predlaganje njihovog poboljšanja;
  • nadziranje učinkovitosti i kvalitete provedbe županijske razvojne strategije, akcijskog plana i ostalih županijskih planskih dokumenata, te će sukladno tome:
  • periodično ocjenjivati napredak u postizanju posebnih ciljeva županijske razvojne strategije i akcijskog plana na temelju dokumenata pripremljenih od strane tajništva tj. županijske razvojne agencije;
  • ocjenjivati i odobravati godišnja i završna izviješća o provedbi županijske razvojne strategije i akcijskog plana;
  • predlagati županu izmjene ili dopune županijske razvojne strategije i akcijskog plana kako bi se omogućilo postizanje ciljeva strategije i njezinog akcijskog plana, uskladilo se s nacionalnim smjernicama ili poboljšalo upravljanje provedbom ŽRS-e i njezinog akcijskog plana, uključujući financijsko upravljanje
  • podnošenje godišnjeg izvješća o radu ŽPV-a županu te o provedbi županijske razvojne strategije i akcijskog plana

 

Župan Splitsko - dalmatinski  22. veljače 2016. godine donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije.

Na prvoj osnivačkoj sjednici Partnerskog vijeća, održanoj 16. svibnja, 2016.g. usvojen je Poslovnik o radu.


Župan Splitsko-dalmatinski 28. studenog, 2017.g. donio je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!