ARIEL PLUS - Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion PLUS

Vodeći partner / Nositelj projekta:   National Research Council - CNR

Partneri u projektu:

Marche Region

Institute of Oceanography and Fisheries

Public Institution RERA SD for Coordination and Development of Split Dalmatia County

Region of Western Greece

University of Montenegro – Institute of marine biology


Projekt ARIEL doveo je do značajnih prekretnica prema ubrzanju i prihvaćanju inovacija u malom ribarstvu i akvakulturi, navodeći putanje razvoja za buduće inicijative i suradnje. Međutim, potrebni su daljnji koraci za učvršćenje i proširenje rezultata ARIEL-a kao i za razradu ARIEL alata.

U ovom kontekstu, glavni cilj projekta ARIEL PLUS je maksimiziranje, prenosivost i trajnost glavnih ishoda ARIEL-a prema dionicima malog ribarstva i akvakulture unutar i izvan jadranskog i jonskog područja, koristeći buduće inicijative i ulaganja u pametan plavi razvoj (tzv. Blue growth) i održiv rast obalnih zajednica. Projekt namjerava na najbolji način iskoristiti pristup, taktike i alate razvijene u 3 godine zajedničke implementacije ARIEL-a, kapitaliziranja i širenja mreže znanja, kao i suradnje između lokalne/regionalne/nacionalne javne vlasti, istraživačkih tijela, socio-ekonomskih subjekata u malom ribarstvu i akvakulturi.

Obzirom na razumijevanje izazova ovih dvaju sektora na regionalnoj i ADRION razini, kao i nizu političkih i tehničkih preporuka dostavljenih u prethodnom projektu, od ARIEL PLUS projekta se očekuje da će: 
- pojačati transnacionalnu dimenziju rezultata i znanja ARIEL-a putem aktivnosti podizanja svijesti i događaja za korisnike i dionike sektora malog ribarstva i akvakulture na lokalnoj i državnoj razini; 
- dati svoj transnacionalni doprinos poboljšanju budućih inicijativa i ulaganja u sektore ribarstva i akvakulture, jačanje kapaciteta potencijalnih korisnika i podržavanje procesa za prijavu, projektiranje i upravljanje prijedlozima EU projekata; 
- proširiti zajednicu inovacija ARIEL-a: novi članovi i nove mogućnosti suradnje; 
- poboljšati operativnost postojeće platforme ARIEL, zamišljene kao virtualno mjesto za malo ribarstvo i akvakulturu gdje se korisnici mogu sastajati, razmjenjivati znanja i surađivati. Za njih ARIEL PLUS će se usredotočiti na sljedeće ARIEL prekretnice: mrežu znanja ARIEL; dokument o politici i tehničkim preporukama ARIEL-a; ARIEL Chart inovativnih usluga i platforma ARIEL. 
Uravnoteženo partnerstvo 6 organizacija iz Italije, Hrvatske, Crne Gore i Grčke, već uključenih u projekt ARIEL, obnovilo je suradnju i implementaciju projekta ARIEL PLUS. 

 

PROGRAM:

INTERREG V-B Jadransko-jonski program - ADRION 2014.-2020.

SEKTOR:

  POMORSTVO I RIBARSTVO

UKUPNI PRORAČUN:

  148.947,10 EUR

WEB STRANICA:

  ariel.adrioninterreg.eu/

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj