PRIZEFISH - Upravljanje eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Alma Mater Studiorum – Universita’ di Bologna (ITA)

Partneri u projektu:

 

HR: Zadarska Zupanija

ITA: CNR - Nacionalno istraživačko vijeće

ITA: ASSAM -  Agencija za agrohranu regija Marche

ITA: CESTHA - Istraživački centar za očuvanje staništa 

ITA: Srednja škola ‘Remo Brindisi’,

HR: Institut za oceanografiju i ribarstvo

ITA: OGS - Nacionalni institu oceanografije i eksperimentalne geofizike

HR: Ribarska zadruga Omega 3

HR: Ribarska zadruga Istra

ITA: Organizacija proizvođača školjkaša Venecijanske lagune 

HR: Ministarstvo poljoprivrede 

HR: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

ITA: Regija Emilia-Romagna


Projekt PRIZEFISH dio je programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska unutar prioritetne osi 1: Plava inovacija sa specifičnim ciljem 1.1 - Unaprijediti okvirne uvjete za inovacoje u relevantnim sektorima plavog gospodarstva u Programskom području. 

Projekt ima za cilj razvoj prekograničnog opskrbnog lanca u ribarstvu kako bi osigurao održivost ovog sektora na Jadranu. Rezultati projekta biti će veća razina svijesti o korištenju selektivnih ribolovnih alata, definirani novi riblji proizvodi i prisutni na prekograničnom, i širem, tržištu te certificirani i promovirani novi proizvodi.

Ukupan proračun projekta iznosi 3.117.680,00 EUR-a,  od čega je sredstvima ERDF-a sufinancirano 85%, odnosno 2.650.028,00 EUR-a.
Proračun JU RERA SD na projektu ukupno je 80.410,00 EUR-a pri čemu sredstvima ERDF-a sufinancirano 85%, odnosno 68.348,50 EUR-a.


Primarne aktivnosti PRIZEFISH projekta usredotočene su na razvoj i implementaciju inovativnih ribljih proizvoda s dodanom vrijednošću koju donose eko oznake kako bi se osigurala ekonomska, ekološka i socijalna održivost ribarskog sektora. To je u skladu s ambicioznim općim ciljem projekta kojim se premošćuju teritorijalni izazovi da bi se razvio prekogranični lanac opskrbe, ali i sustavnog razvoja proizvoda kako bi se kapitalizirala prekogranična inovacije u svrhu dugoročnog povećanja ekonomske, ekološke i socijalne održivosti u obalnom području Jadrana. Cilj PRIZEFISH projekta sažet je u krilatici «Ribarimo bolje! Ostvarimo više! Očuvajmo Jadransko more!»


JU RERA SD kao projektni partner sudjelovati će, temeljem provedenih socio-ekonomskih istraživanja, u pridonošenju I organizaciji fokusnih grupa potrošača. Na temelju dobivenih rezultata istraživanja, testirati će se pilot inovativna rješenja koja zajednički definiraju sami ribarski poduzetnici i istraživačke institucije.
 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  POMORSTVO I RIBARSTVO

UKUPNI PRORAČUN:

  3.117.680,00 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 01.2019. do 12.2021.

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/prizefish

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj