REMEMBER- REstoring the MEmory of Adriatic ports sites.Maritime culture to foster Balanced tERitorial growth

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Lučka uprava srednjeg Jadrana, Ancona, Italija

Partneri u projektu:

Lučka uprava za sjeverni Jadran Venecija; Lučka uprava Ravenna; Lučka uprava za Istočni Jadran Trst; Klaster intermodalnog prijevoza Rijeka; Lučka uprava Dubrovnik; Lučka uprava Zadar; Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SD županije; Narodni muzej Zadar;  Politehničko sveučilište regije Marche Ancona.


Opći cilj projekta REMEMBER jest promovirati održivi turizam i plavi rast u programskom području putem valorizacije iznimno bogate pomorske baštine osam talijanskih i hrvatskih lučkih područja – Ancona, Venecija, Trst, Ravena, Rijeka, Dubrovnik, Split, Zadar od čega su čak četiri Unesco zaštićena područja, što će biti pokretač konkurentnijem i uravnoteženijem razvoju.

Zajednička valorizacija materijalne i nematerijalne kulturne baštine od stane deset projektnih partnera s multidisciplinarnim kompetencijama i iskustvom poboljšat će kapacitete uključenih teritorija za stvaranje dodane vrijednosti na temelju integracije valorizirane kulturne baštine u kulturne, turističke i socijalne politike. Projekt REMEMBER također ima za cilj povećanje atraktivnosti lokalnih ekonomija korištenjem ICT-a za digitalizaciju kulturnih sadržaja, diferenciranje turističke ponude s ciljem smanjenja sezonalnosti te kreiranje novih i kvalificiranih poslova koji povezuju digitalne i kulturne kompetencije.

Glavni rezultati (outputi):

  • Povećana zaštita pomorske materijalne i nematerijalne baštine osam talijanskih i hrvatskih lučkih područja kroz prekograničnu metodologiju za sistematizaciju znanja o zajedničkim tradicijama, povijesti i proizvodnim djelatnostima te kroz izradu strategija zaštite povijesnih lučkih područja od negativnih eksternalija
  • Poboljšana svijest, znanje i pristupačnost jadranskom povijesnom naslijeđu kroz razvoj prekogranične mreže virtualnih muzeja sa digitaliziranim kulturnim sadržajima, obnova povijesnih zgrada/prostorija za turističke svrhe, kao i zajednička promocija kulturnih dobara na zajedničkim izložbama
  • Poboljšana institucionalna suradnja među uključenim dionicima putem jadranske lučke kulturne suradnje za uravnoteženi teritorijalni razvoj dvije jadranske obale u području kulture

 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

UKUPNI PRORAČUN:

  2.813.460,00 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 11.2019. do 06.2022.

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/remember

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj