Završeni projekti

BACAR - Bolji pristup razvoju: Klasteri i Konkurentnost – Umrežavanje u Jadranskom području

  Općina Kotor, Crna Gora

  1.019.844 €

  od 06.2017. do 11.2019.

Održivi rast i razvoj MSP-ova s naglaskom na KKI

  JU RERA SD

  702.106,27 kn

  od 04.2018. do 10.2019.

RITOUR - Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na krškim ...

  Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

  840.700,03 EUR

  od 06.2017. do 10.2019.

Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija

  Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

  7.012.151,61 HRK

  od 10.2018. do 10.2019.

BLUE KEP – BLUE Knowledge Exchange Program and integration of education systems

  INFORMEST– agencija za razvoj i međunarodnu ekonomsku suradnju (Italija)

  921.134,00 €

  od 12.2017. do 08.2019.

SPARTAK - Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost

  JU RERA SD za koordinaciju i razvoj SDŽ

  1.496.021,00 Kn

  od 03.2018. do 06.2019.

ML – REPAIR (REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea)

  CA' Foscari Fakultet, Sveučilište u Veneciji (IT)

  1.007.093,20 EUR

  od 12.2017. do 05.2019.

INNOCULTOUR – Inovacije i promocija Jadranske kulturne baštine kao pokretača turizma

  DELTA 2000 Societa Consortile a.r.l.

  916.183,00 EUR

  od 12.2017. do 05.2019.

PERPETUUM BAŠTINE- Interpretacija odnosa Kaštelanskog polja i kulturne baštine

  Grad Kaštela (HRV)

  5.491.700,00 HRK

  od 11.2016. do 10.2018.

ArTVision + „ Enhancing touristic development and promotion through prism of culture”

  Primorsko-goranska županija (RH)

  1.006.360,00 €

  od 12.2017. do 05.2018.

SIROCCO - Održivi međuregionalni obalni i kruzing turizam kroz suradnju i zajedničko planiranje

  Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HRV)

  600.000 €

  od 08.2016. do 01.2018.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj