Završeni projekti

CIRCE2020 – Expansion of the circular economy concept in the central Europe local productive districts

  Arpav: Regional Agency for Environmental Prevention and Protection

  1.934.000,00 EUR

  od 04.2017. do 09.2020.

Integrirani projekt Starogradskog polja

  Splitsko-dalmatinska županija, korisnik

  3.743.750,00 HRK

  od 11.2017. do 06.2020.

Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

  Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split

  1.988.077,50 kn

  od 04.2018. do 04.2020.

BIOCOMPACK-CE - Razvoj i jačanje međusektorskih veza između dionika u održivom razvoju inovativnih sistema u korištenju bio ...

  Partneri iz šest srednjoeuropskih država

  1.63 EUR ERDF

  od 04.2017. do 03.2020.

Sinj u sridu

  Grad Sinj (HRV)

  68.114.599,30 HRK

  od 05.2016. do 11.2019.

BACAR - Bolji pristup razvoju: Klasteri i Konkurentnost – Umrežavanje u Jadranskom području

  Općina Kotor, Crna Gora

  1.019.844 €

  od 06.2017. do 11.2019.

Održivi rast i razvoj MSP-ova s naglaskom na KKI

  JU RERA SD

  702.106,27 kn

  od 04.2018. do 10.2019.

RITOUR - Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na krškim ...

  Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

  840.700,03 EUR

  od 06.2017. do 10.2019.

Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija

  Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

  7.012.151,61 HRK

  od 10.2018. do 10.2019.

BLUE KEP – BLUE Knowledge Exchange Program and integration of education systems

  INFORMEST– agencija za razvoj i međunarodnu ekonomsku suradnju (Italija)

  921.134,00 €

  od 12.2017. do 08.2019.

SPARTAK - Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost

  JU RERA SD za koordinaciju i razvoj SDŽ

  1.496.021,00 Kn

  od 03.2018. do 06.2019.

ML – REPAIR (REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea)

  CA' Foscari Fakultet, Sveučilište u Veneciji (IT)

  1.007.093,20 EUR

  od 12.2017. do 05.2019.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj